Wie controleert er in Vlaanderen?

Zowel de Vlaamse Gemeenschap, de (inter)nationale sportfederaties als het WADA kunnen in Vlaanderen controles uitvoeren. 

Er zijn twee soorten dopingcontroles:

  1. controles binnen wedstrijdverband: dit zijn de controles die onmiddellijk na een wedstrijd gebeuren.
  2. controles buiten wedstrijdverband: deze kunnen in theorie op elk ogenblik gebeuren (thuis, op training, in het hotel…), doch gebeuren in de praktijk tussen 6 uur ’s morgens en 11 uur ’s avonds om de rust van de sporters te respecteren. 

Voor controles binnen wedstrijdverband weten de verschillende instanties van elkaar, wie waar en wanneer controleert. Dit zorgt ervoor dat er op één en dezelfde wedstrijd geen twee verschillende instanties een controle uitvoeren. 

Bij de controles buiten wedstrijdverband is dit echter niet het geval. De verschillende dopinginstanties zijn niet op de hoogte van elkaars planning. Dit heeft tot gevolg dat (elite)sporters soms op dezelfde dag door verschillende instanties gecontroleerd worden. Een betere samenwerking en overleg tussen alle controlerende instanties kan zoiets voorkomen. Toch kan het soms aangewezen zijn om sporters binnen een zeer kort tijdsinterval 2 keer te controleren: sporters kunnen anders denken dat de baan vrij is voor dopinggebruik eens de eerste controleur buiten wandelt.

Controles in Vlaanderen gebeuren steeds door of onder de verantwoordelijkheid van een erkend controlearts. Indien de controlearts niet van hetzelfde geslacht is als de gecontroleerde sporter zal hij het toezicht bij de dopingcontrole of het ‘chaperonneren’ steeds laten gebeuren door een chaperon van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde sporter.

 

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.