Wie wordt gecontroleerd?

Volgens de regelgeving kan al wie in georganiseerd verband aan sport doet (van de recreatieve fitnesser tot de elitesporter) op elk ogenblik gecontroleerd worden.

Bepaalde sporters worden echter meer gecontroleerd dan andere. Bij het plannen van de dopingcontroles wordt ondermeer rekening gehouden met:

  • het aantal in het verleden vastgestelde dopingovertredingen in een bepaalde sporttak;
  • de dopinggevoeligheid van de sporttak (onder meer door de mate waarin geloofd wordt dat dopinggebruik tot betere prestaties kan leiden in een bepaalde sporttak);
  • het belang van de sporttak in Vlaanderen (populariteit, commercieel belang).

 

Ook individuele sporters binnen eenzelfde sporttak worden soms meer gecontroleerd dan anderen. Zo zal een sporter die al een dopingovertreding heeft begaan of een sporter waarbij verschillende controles buiten wedstrijdverband niet onaangekondigd konden gebeuren, meer gecontroleerd worden dan zijn collega sporter die steeds onaangekondigd kon gecontroleerd worden en die nog nooit een overtreding heeft begaan.

In de praktijk zorgt dit ervoor dat controles binnen wedstrijdverband voornamelijk gebeuren bij meerderjarige sporters van nationaal of internationaal niveau (‘elitesporters’) en bij sporters of groepen sporters waarbij in het verleden vaak een hoog percentage dopingovertredingen werd vastgesteld.

Zo zullen in de ploegsporten voornamelijk wedstrijden uit de hoogste nationale afdelingen gecontroleerd worden en bij de individuele sporten voornamelijk de meer belangrijke wedstrijden (bv. provinciale, Vlaamse of Belgische kampioenschappen).
Bepaalde sporttakken die in het verleden steeds veel dopingovertreders kenden (bodybuilding, kickboksen, boksen, wielrennen, …) zullen ook meer gecontroleerd worden dan sporttakken die al jarenlang weinig dopingovertredingen laten optekenen. In dopinggevoelige sporten worden ook minder belangrijke wedstrijden gecontroleerd.

Buiten wedstrijdverband worden enkel sporters die tot de elitegroep behoren gecontroleerd of sporters waar tegen zeer sterke vermoedens van dopinggebruik zijn gerezen.

Ook in fitnesscentra waar bij vorige controles steeds veel dopingpraktijken werden vastgesteld, gebeuren regelmatig dopingcontroles buiten wedstrijdverband.