Hoe gebeuren de dopingcontroles?

Dopingcontroles kunnen worden onderverdeeld in 2 grote groepen:

a. Controles binnen wedstrijdverband

Deze controles gebeuren onmiddellijk na een wedstrijd. Naargelang het soort wedstrijd (individuele sport, ploegsport) en naargelang de deelnemende sporters (elitesporters, niet-elitesporters) kan de manier van oproeping verschillen. De monsterneming (urine of bloed) gebeurt steeds op dezelfde wijze. 

 

Kennisgeving/oproep
- controles binnen wedstrijdverband

Monsterneming/staalname

 

b. Controles buiten wedstrijdverband

Deze controles kunnen op elk ogenblik eender waar gebeuren en zijn niet rechtstreeks verbonden met een wedstrijd. Deze controles kunnen thuis gebeuren, in de fitnesszaal, op de atletiekpiste of zwembad na een training, op het voetbalveld na training.

De oproepprocedure verschilt naargelang het om individuele sporten of ploegsporten gaat. De monsterneming van bloed of urine gebeurt op dezelfde wijze als bij de controles binnen wedstrijdverband.

 

Kennisgeving/oproep
- controles buiten wedstrijdverband

Monsterneming/staalname

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.