Hoe gebeuren de dopingcontroles?

Dopingcontroles gebeuren door NADO Vlaanderen steeds onaangekondigd en kunnen zowel binnen als buiten wedstrijdverband. 

Onaangekondigd betekent dat de sporter vanaf het contact met iemand van het dopingcontroleteam permanent onder visueel toezicht moet staan tot het ogenblik dat de dopingtest is afgelopen.

Voor alle controles geldt evenwel dat NADO Vlaanderen maximaal rekening houdt met de van kracht zijnde COVID-19-maatregelen:

  • Dopingcontroleurs gebruiken mondmaskers, handschoenen, desinfectiegel
  • De afstandsregels worden, waar mogelijk, maximaal gerespecteerd
  • Stoelen en bureaus worden telkenmale gedesinfecteerd
  • Sporters krijgen bij controle een mondmasker, handschoenen, desinfectiegel en een balpen

 

Controles binnen wedstrijdverband