Bufomix


Substantie : budesonide / formoterol

Dit geneesmiddel is toegelaten maar bevat verboden stoffen (corticoïden in toegelaten toedieningsvorm) of stoffen (codeïne, ethylmorfine of adrenaline in combinatie met locale anesthetica) die toch aanleiding kunnen geven tot een positieve dopingcontrole. Voor deze geneesmiddelen is GEEN TTN vereist. Wel is het zo dat u (zoals voor alle andere geneesmiddelen die u gebruikt) het gebruik ervan vermeldt bij dopingcontrole.

Dit geneesmiddel bevat formoterol. Formoterol is toegelaten enkel via inhalatie tot een maximale toegediende dosis van 54 microgram over 24 uur.

Terug

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.