Wat bij ADHD?

Zoals voor elke aanvraag ga je best na of het wel noodzakelijk is dat je een aanvraag indient. Kijk hiervoor naar "Wie kan/moet een TTN aanvragen?"

Als je beslist om een aanvraag in te dienen, doe je dat als volgt:

Bij het volledig ingevulde aanvraagformulier moet ook steeds een recent (max. 1 jaar oud) specialistisch verslag (pediater, psychiater) worden gevoegd waaruit blijkt dat de sporter voldoet aan de DSM-V criteria. Een gewoon "statement" van de arts dat de patiënt voldoet aan de DSM-V criteria volstaat niet. Een duidelijk verslag van dat uitgevoerd onderzoek moet toegevoegd worden.

Methylfenidaat is toegelaten bij controles buiten wedstrijdverband. Bespreek met je behandelende arts wanneer je het gebruik van methylfenidaat moet onderbreken als je aan een wedstrijd wil deelnemen.

 

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.