Wat bij ADHD?

Zoals voor elke aanvraag ga je best na of het wel noodzakelijk is dat je een aanvraag indient. Kijk hiervoor naar "Wie kan/moet een TTN aanvragen?"

Minderjarigen moeten voor het gebruik van een verboden stof geen TTN aanvragen. Het volstaat dat zij bij een dopingcontrole een medisch attest voor het gebruik van het geneesmiddel tonen aan de controlearts.

Pas op: minderjarige elitesporters moeten wel een TTN aanvragen.

Als je beslist om een aanvraag in te dienen, doe je dat als volgt:

Bij het volledig ingevulde aanvraagformulier moet ook steeds een recent (max. 1 jaar oud) specialistisch verslag worden gevoegd waaruit blijkt dat de sporter voldoet aan de DSM-V criteria.

Methylfenidaat is toegelaten bij controles buiten wedstrijdverband. Bespreek met je behandelende arts wanneer je het gebruik van methylfenidaat moet onderbreken als je aan een wedstrijd wil deelnemen.

Eén van de criteria die de TTN-commissie moet aftoetsen bij de beoordeling van een TTN-aanvraag, is of er toegelaten alternatieven zijn.

Een toestemming voor een verboden stof (methylfenidaat) kan pas verleend worden als aangetoond is dat de toegelaten stoffen atomoxetine (Strattera®) en guanfacine (Intuniv®) onvoldoende werkzaam zijn.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.