Wat bij astma?

De meeste medicatie voor de behandeling van astma is toegelaten.

Voor corticosteroïden, formoterol, salmeterol en salbutamol via inhalatie en in therapeutische dosis is geen TTN vereist!

Het volstaat dat de sporter het gebruik ervan minstens meldt aan de controlearts bij een eventuele dopingcontrole. De controlerende antidopingorganisatie zal nagaan of de gevonden concentratie in de urine kan stroken met het vermelde therapeutisch gebruik.

Indien je een andere verboden stof (bij ons voornamelijk fenoterol wat in duovent voorkomt) dient te nemen als therapie voor astma geldt volgende procedure:

Zoals voor elke aanvraag ga je best na of het wel noodzakelijk is dat je een aanvraag indient. Kijk hiervoor naar "Wie kan/moet een TTN aanvragen?"

Als je beslist om een aanvraag in te dienen, doe je dat als volgt:

Samen met je arts vul je het aanvraagformulier in.
Steeds moet bij de aanvraag een recent pneumologisch verslag van max. 1 jaar oud worden bijgevoegd alsook het bewijs (met de gedetailleerde resultaten en grafieken van de testen) van diagnose!

Minimumvereisten voor het medisch dossier dat moet worden gebruikt voor de TTN-procedure in geval van astma:

Het dossier moet de huidige beste medische praktijk weerspiegelen en het volgende bevatten: 

 1. Een volledige medische geschiedenis;
 2. Een uitgebreid rapport van het klinisch onderzoek met speciale aandacht voor het ademhalingssysteem;
 3. Een verslag van de spirometrie met de meting van het FEV1-percentage;
 4. Indien er een blokkering van de luchtwegen bestaat, zal de spirometrie herhaald worden na de inhalatie van een kortwerkende Bèta 2-agonist om de omkeerbaarheid van de bronchusvernauwing aan te tonen;
 5. Indien er geen omkeerbare blokkering van de luchtwegen aanwezig is, moet een bronchiale provocatietest worden uitgevoerd om de aanwezigheid van hypergevoeligheid van de luchtwegen vast te stellen;
 6. De precieze naam, specialiteit en het adres (met inbegrip van telefoon, e-mail, fax) van de dokter die het onderzoek uitvoert.

Worden door de TTN-commissie niet als enig afdoend bewijs beschouwd:

 • een attest zonder meer
 • piekstroommetingen
 • aantonen van allergie (RAST, huidtesten)
 • verhoogd eNO

Worden wel als enig afdoend bewijs beschouwd (steeds ook de gedetailleerde resultaten van de test bijvoegen): één van volgende testen:

 • positieve bronchodilatatortest
 • positieve provocatietest
  • farmacologisch (metacholine, histamine) met steeds vermelding van exacte PC20 of PD20-waarde
  • inspanningsprovocatie
  • Eucapnische Vrijwillige Hyperventilatietest (EVH)

Opgelet! Bij een aanvraag voor een verboden stof via inhalatie moet de klinische verantwoording worden gegeven waarom niet gekozen wordt voor een toegelaten stof (formoterol, salbutamol, salmeterol en/of corticosteroïden via inhalatie).

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.