Buiten wedstrijdverband

Onaangekondigde dopingcontroles buiten wedstrijdverband nemen een steeds belangrijker plaats in de dopingbestrijding in. Die controles worden voornamelijk bij elitesporters uitgevoerd.

Elitesporters zijn verplicht om hun "whereabouts" of verblijfsgegevens op te geven. Dit betekent dat zij moeten aangeven waar zij zich wanneer bevinden, zodat zij in theorie op elk ogenblik gecontroleerd kunnen worden. In de praktijk zal de controlearts zich echter niet tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens aanbieden en in voorkomend geval zal hij rekening houden met uitzonderlijke omstandigheden.

Gedurende 1 uur per dag (tussen 6 en 23 uur), dat de elitesporter categorie A zelf kiest en opgeeft, moet de elitesporter effectief op de plaats zijn die hij heeft opgegeven. Indien de sporter niet is op de opgegeven plaats gedurende dit uur, betekent dit een gemiste controle.
Verder geeft de elitesporter zijn verblijfplaats en regelmatige activiteiten (trainingen, wedstrijden, ...) weer.

Bij ploegsporten worden de controles buiten wedstrijdverband meestal na een training gehouden. Hierbij kan hetzelfde systeem van chaperonnering toegepast worden als bij de controles binnen wedstrijdverband bij ploegsporten.

Idealiter ziet de controlearts de sporter onmiddellijk als hij zich bij de sporter thuis, op het trainingsveld of verblijfplaats aanmeldt. Wat het verder verloop van de controle betreft, gelden dezelfde regels als bij een controle binnen wedstrijdverband.

Wanneer de sporter afwezig is, is een onaangekondigde controle niet meer mogelijk en zal de controle niet doorgaan tenzij de controlearts anders beslist.
De controlearts duidt altijd aan of een controle onaangekondigd was of niet.