Welke gegevens moet ik invoeren?

Dit verschilt voor de 4 categori├źn van elitesporters.

Categorie A:

 1. Uw volledige postadres, dat is het adres waarnaar uw briefwisseling gestuurd mag worden. Er wordt van uitgegaan dat u alle post die naar dat adres gestuurd wordt, hebt ontvangen vijf werkdagen nadat ze verzonden is. Voor ploegsporters kan dit bv. ook het adres van het clubsecretariaat zijn.
 2. Voor elke dag van het volgende kwartaal de exacte locatie van je verblijfsplaats (is de plaats waar je je 's avonds te slapen legt).
 3. Alle trainingen met exacte locatie en begin- en einduur.
 4. Alle wedstrijden met exacte locatie en begin- en einduur.
 5. Voor elke dag van het kwartaal een 1-uur-tijdslot (op een zelf gekozen plaats tussen 05u en 23u) met exacte locatie. Op deze locatie ben je gedurende dit volledig uur onmiddellijk bereikbaar en beschikbaar voor dopingcontrole. Als de controlearts op dat tijdstip op de aangegeven plaats aankomt, moet hij onmiddellijk visueel contact met u kunnen nemen. Dat neemt niet weg dat u tijdens de andere 23 uur van de dag ook op doping gecontroleerd kunt worden.

Categorie B: 

 1. Uw volledige postadres, dat is het adres waarnaar uw briefwisseling gestuurd mag worden. Er wordt van uitgegaan dat u alle post die naar dat adres gestuurd wordt, hebt ontvangen vijf werkdagen nadat ze verzonden is. Voor ploegsporters kan dit bv. ook het adres van het clubsecretariaat zijn.
 2. Alle trainingen met exacte locatie en begin- en einduur.
 3. Alle wedstrijden met exacte locatie en begin- en einduur.
 4. De dagen dat er geen training of wedstijd is gepland: de exacte locatie van je verblijfsplaats (is de plaats waar je je 's avonds te slapen legt).

Categorie C: 

De individuele sporter hoeft geen verblijfgegevens in te dienen. Wel zal de ploegverantwoordelijke volgende gegevens bezorgen:

 1. Alle ploegactiviteiten (trainingen, wedstrijden) met exacte locatie en begin- en einduur.
 2. Een geactualiseerde spelerslijst met vermelding van de identificatie en contactgegevens en de gewoonlijke verblijfplaats van zichzelf en de spelers.

Als bepaalde spelers niet aanwezig zullen zijn bij een ploegactiviteit moet de ploegverantwoordelijke dit duidelijk aangeven bij de verblijfsgegevens. Als een controlearts bv. vaststelt dat bepaalde spelers niet aanwezig zijn bij een ploegactiviteit (en dit niet vooraf werd aangegeven door de ploegverantwoordelijke) zal de controlearts een verslag van mogelijke "niet-nakoming" opstellen ten aanzien van deze spelers.

Categorie D: 

Deze categorie van sporters is vrijgesteld van het indienen van verblijfsgegevens.

U kunt alle gegevens die u in ADAMS hebt ingevoerd, op elk moment wijzigen (ook in noodgevallen - als internet niet werkt - via sms).