Dopingbus

De Vlaamse Gemeenschap zet een mobiel dopingcontrolestation in in haar strijd tegen dopingpraktijken. Enerzijds is het de bedoeling de zichtbaarheid van het door de Vlaamse Gemeenschap gevoerde controlebeleid op het gebied van doping aanzienlijk te verhogen (bij controles binnen wedstrijdverband) en anderzijds worden deze ruimtes gebruikt om de privacy van de sporter te respecteren.

Deze mobiele controleruimte doet in de eerste plaats dienst als een compleet uitgerust mobiel dopingcontrolestations. In het verleden bleek maar al te vaak de acute nood aan een geschikt en praktisch lokaal om bij sportwedstrijden, in alle discretie, de stalen van de sporters af te nemen.

Belangrijk is dat het verrassingseffect van de controles vergroot. Dit is te verantwoorden omdat bepaalde stoffen waarop gecontroleerd wordt, snel na inname van het product uit het lichaam verdwijnen. De gunstige effecten voor de sporter blijven echter veel langer nawerken. Het is dan ook de bedoeling van de Vlaamse Gemeenschap om steeds meer dopingcontroles buiten wedstrijdverband uit te voeren. Hiermee wordt een internationale tendens op het gebied van dopingcontroles concreet opgevolgd die door het Wereldantidopingagentschap (WADA) werd gelanceerd bij de oprichting ervan in 1999. Het WADA is een samenwerkingsverband tussen de overheden en de sportwereld en promoot en coördineert op mondiaal vlak de strijd tegen doping. WADA controleert al sinds eind 2000 buiten competitie.

Deze controles kaderen tevens in een samenwerking met de federale politie en het parket via een samenwerkingsprotocol tussen de Vlaamse Gemeenschap en Justitie.

De controleartsen van de Vlaamse Gemeenschap krijgen dus nog betere middelen om op sportmanifestaties en bij (georganiseerde) trainingen hun opdrachten uit te voeren. Een goed doordachte controlestrategie vereist een aangepaste infrastructuur.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.