Oproeping binnen wedstrijdverband bij de elitesporters (individuele sporten)

permanent toezicht van de elitesporter

Dopingcontroles bij elitesporters moeten onaangekondigd gebeuren. Dit betekent dat de sporter permanent onder visueel toezicht moet staan van iemand van het controleteam en dit vanaf het ogenblik dat hij weet dat hij een dopingtest moet ondergaan, tot het ogenblik dat de dopingtest is afgelopen. 

Na de wedstrijd krijgt de elitesporter van iemand van het controleteam (controlearts of chaperon) een oproeping voor de dopingcontrole. De oproeper legitimeert zich zo nodig aan de hand van zijn legitimatiekaart.

kennisgeving

Elke sporter, van eender welke nationaliteit, kan worden opgeroepen. De controle mag het normale verloop van de wedstrijd niet hinderen.

 

Bij het oproepen krijgt de sporter van de oproeper een oproeping.

Deze oproeping vermeldt minstens: 

 • de voor- en achternaam van de opgeroepen sporter 
 • het type van test (urine en/of bloed) 
 • de datum 
 • het tijdstip van afgifte 
 • het uur waarop de sporter zich uiterlijk in het dopingcontrolestation moet aanmelden. 
 • de naam van de oproeper
 • de wijze waarop de persoonsgegevens van de sporter zullen worden verwerkt

De oproeping wordt door de oproeper en de sporter ondertekend. De sporter bevestigt hiermee zich ten laatste op het aangegeven uur te melden aan het dopingcontrolestation.

Ongeacht de later vermelde redenen waarom de sporter na zijn oproeping niet onmiddellijk naar het dopingcontrolestation moet gaan, moet de sporter zich steeds ten laatste 1 uur na de oproeping aan het dopingcontrolestation melden.

De sporter ontvangt de doorslag van de kennisgeving

De sporter ontvangt de doorslag van de kennisgeving.

de sporter gaat onmiddellijk onder visueel toezicht naar het dopinglokaal

Vanaf dat ogenblik moet de sporter onder visueel toezicht blijven en onmiddellijk naar het dopingcontrolestation gaan. 

dopingtest
dopingtest

De sporter kan vragen om de dopingtest nog even uit te stellen, bvb. om een geldig identificatiebewijs met foto te halen of om een wettige vertegenwoordiger of een ander volwassen persoon naar keuze te halen (hiervoor krijgt hij maximum één uur) of om redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop.

Redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop zijn:

 • aan een overwinningsceremonie deelnemen 
 • persverplichtingen nakomen 
 • deelname aan andere wedstrijden binnen hetzelfde evenement 
 • een cooling down uitvoeren 
 • de nodige medische hulp krijgen

 

Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden vanzelfsprekend ook aanvaard door de verantwoordelijke controlearts.

De sporter kan nadat de controlearts hiervoor de toestemming gaf, desgewenst en onder toezicht van de chaperon een douche nemen vooraleer naar het dopingcontrolestation te komen.

In elk geval moet de sporter er voor zorgen dat de chaperon hem steeds visueel onder toezicht kan houden!

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.