Oproeping binnen wedstrijdverband bij de elitesporters (ploegsporten)

De te controleren sporters worden na het beëindigen van de wedstrijd, als zij het terrein verlaten, door de mensen van het controleteam op de hoogte gebracht van het feit dat zij een dopingtest moeten ondergaan en worden onmiddellijk naar de wachtruimte begeleid (zonder dat ze eerst naar hun kleedkamer gaan). Daar blijven zij onder visueel toezicht tot de dopingtest is afgelopen.

 

Eens in de wachtruimte krijgt de sporter van de oproeper een oproeping.

oproeping voor dopingcontrole

Deze oproeping vermeldt minstens: 

 • De voor- en achternaam van de opgeroepen sporter 
 • Het type van test (urine en/of bloed) 
 • De datum 
 • Het tijdstip van afgifte 
 • Het uur waarop de sporter zich uiterlijk in het dopinglokaal moet aanmelden.
 • De naam van de oproeper
 • De wijze waarop de persoonsgegevens van de sporter zullen worden verwerkt

 

De oproeping wordt door de oproeper en de sporter ondertekend.
De sporter ontvangt de doorslag van de oproeping. 
Vanaf dat ogenblik blijft de sporter in de wachtruimte onder visueel toezicht.

De sporter kan vragen om de dopingtest nog even uit te stellen om redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop. 

Redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop zijn:

 • aan een overwinningsceremonie deelnemen 
 • persverplichtingen nakomen 
 • een cooling down uitvoeren 
 • de nodige medische hulp krijgen

 

Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden vanzelfsprekend ook aanvaard door de verantwoordelijke controlearts.

De sporter kan nadat de controlearts hiervoor de toestemming gaf, desgewenst een douche nemen onder toezicht van een chaperon.

In elk geval moet de sporter er voor zorgen dat iemand van het controleteam hem steeds visueel onder toezicht kan houden!

 

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.