Oproeping binnen wedstrijdverband bij een niet-elitesporter

Na de wedstrijd krijgt de niet-elitesporter van iemand van het controleteam (controlearts of chaperon) een oproeping voor de dopingcontrole.

legitimatie
legitimatie

De oproeper legitimeert zich desgevraagd aan de hand van zijn legitimatiekaart.

Elke sporter, van eender welke nationaliteit, kan worden opgeroepen. De controle mag het normale verloop van de wedstrijd niet hinderen.

 

oproeping
oproeping van de oproeper

Bij het oproepen krijgt de sporter van de oproeper een oproeping.

Deze oproeping vermeldt minstens: 

  • de voor- en achternaam van de opgeroepen sporter 
  • het type van test (urine en/of bloed) 
  • de datum 
  • de plaats van het dopingcontrolestation
  • het tijdstip van afgifte 
  • het uur waarop de sporter zich uiterlijk in het dopingcontrolestation moet aanmelden
  • de naam van de oproeper
  • de wijze waarop de verzamelde persoonsgegevens van de sporter zullen worden verwerkt

 

De oproeping wordt door de oproeper en de sporter ondertekend. De sporter bevestigt hiermee zich ten laatste op het aangegeven uur te melden aan het dopingcontrolestation.

ondertekenen van de kennisgeving
ondertekenen van de kennisgeving door de oproeper en de sporter.
ondertekenen van de kennisgeving
De sporter ontvangt de doorslag van de kennisgeving

De sporter ontvangt de doorslag van de kennisgeving.

De controlearts kan opdragen dat de sporter vanaf het ogenblik van zijn persoonlijke oproep tot het beëindigen van dopingcontrole onder permanent direct toezicht van de controlearts of chaperon moet blijven. Dit noemt men de “chaperonnering”. Bij de niet-elitesporter is dit minder gebruikelijk.

 

Opgelet! 
Voor wielrennen en bodybuilding geldt een specifieke wijze van oproeping.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.