Oproeping binnen wedstrijdverband bij elitesporters wielrennen

Dopingcontroles bij elitesporters moeten onaangekondigd gebeuren. Dit betekent dat de sporter permanent onder visueel toezicht moet staan van iemand van het controleteam, vanaf het ogenblik dat hij weet dat hij een dopingtest moet ondergaan, tot de dopingtest is afgelopen. 

Na een wedstrijd krijgt de elitesporter wielrenner van iemand van het controleteam (controlearts of chaperon) een oproeping voor de dopingcontrole. De oproeper legitimeert zich zo nodig aan de hand van zijn legitimatiekaart.

Elke sporter, van eender welke nationaliteit, kan worden opgeroepen. De controle mag het normale verloop van de wedstrijd niet hinderen.

Naast de persoonlijke oproep zal ten laatste 15 minuten na de aankomst een aanplakbiljet opgehangen worden aan de aankomst en aan het dopingcontrolestation. Op dit aanplakbiljet wordt ook aangegeven via rugnummer, naam en/of behaalde plaats wie de te controleren renners zijn.

Bij het oproepen krijgt de sporter van de oproeper een oproeping.

oproeping voor dopingcontrole

Deze oproeping vermeldt minstens: 

 • de voor- en achternaam van de opgeroepen sporter 
 • het type van test (urine en/of bloed) 
 • de datum 
 • het tijdstip van afgifte 
 • het uur waarop de sporter zich uiterlijk in het dopinglokaal moet aanmelden. 
 • de naam van de oproeper
 • de wijze waarop de persoonsgegevens van de sporter zullen worden verwerkt

De oproeping wordt door de oproeper en de sporter getekend. De sporter bevestigt hiermee zich ten laatste op het aangegeven uur te melden aan het dopingcontrolestation. Ongeacht de later vermelde redenen waarom de sporter na zijn kennisgeving niet onmiddellijk naar het dopingcontrolestation moet gaan, moet de sporter zich steeds ten laatste 1 uur na de oproeping aan het dopingcontrolestation melden.

De sporter ontvangt de doorslag van de oproeping.

Vanaf dat ogenblik moet de sporter onder visueel toezicht blijven en onmiddellijk naar het dopingcontrolestation gaan. 

De sporter kan vragen om de dopingtest nog even uit te stellen om een geldig identificatiebewijs met foto of een wettige vertegenwoordiger of een andere volwassen persoon naar keuze te halen (hiervoor krijgt hij maximum één uur) of om redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop. 

Redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop zijn:

 • aan een overwinningsceremonie deelnemen 
 • persverplichtingen nakomen 
 • deelname aan andere wedstrijden binnen hetzelfde evenement 
 • een cooling down uitvoeren 
 • de nodige medische hulp krijgen

 

Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden vanzelfsprekend ook aanvaard door de verantwoordelijke controlarts.

De sporter kan nadat de controlearts hiervoor de toestemming gaf, desgewenst een douche nemen.

In elk geval moet de sporter er voor zorgen dat de chaperon hem steeds visueel onder toezicht kan houden!

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.