Oproeping buiten wedstrijdverband (individuele sport)

Deze controles gebeuren meestal bij de sporter thuis, op hotel of tijdens een training. De sporter zal meestal door de controlearts zelf opgeroepen worden (hier voert de controlearts de controle meestal alleen uit).

Vanaf het ogenblik dat de sporter is opgeroepen tot de dopingtest is afgelopen, moet hij onder visueel toezicht blijven van de controlearts.
De sporter zal een oproeping moeten ondertekenen, waarvan hij een kopie krijgt.

Buiten wedstrijdverband kan de sporter vragen de dopingtest nog even uit te stellen om bvb. zijn trainingssessie af te werken, om een identificatiebewijs met foto te halen of om een wettige vertegenwoordiger of ander volwassen persoon naar keuze te halen (hiervoor krijgt hij maximum één uur) of om de nodige medische hulp te krijgen. Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden vanzelfsprekend ook aanvaard door de verantwoordelijke controlearts.

Gezien de controlearts de onschendbaarheid van de privéwoning moet eerbiedigen, heeft de sporter het recht de controlearts de toegang tot zijn woning of verblijfplaats te weigeren. In dit laatste geval zal de controle op een andere plaats plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld in een mobiel dopingcontrolestation of bij een arts of ziekenhuis in de buurt zijn. 

Ook in dat geval moet de sporter onder permanent visueel toezicht van de controlearts blijven, Indien hij daarom wordt verzocht, moet hij in de wagen van de controlearts de verplaatsing naar het dopingcontrolestation maken.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.