Oproeping elitesporters buiten wedstrijdverband (ploegsporten)

De te controleren sporters worden na het beëindigen van de training, als zij het terrein verlaten, door de mensen van het controleteam op de hoogte gebracht van het feit dat zij een dopingtest moeten ondergaan. Van dan af moeten de sporters onder toezicht blijven van iemand van het controleteam tot de dopingtest is afgelopen.

oproeping voor dopingcontrole

De sporters krijgen van de oproeper een oproeping.

Deze oproeping vermeldt minstens: 

  • de voor- en achternaam van de opgeroepen sporter 
  • het type van test (urine en/of bloed) 
  • de datum 
  • het tijdstip van afgifte 
  • de naam van de oproeper
  • de wijze waarop de gegevens van de sporter zullen worden verwerkt

 

De oproeping wordt door de oproeper en de sporter getekend. 

De sporter ontvangt de doorslag van de oproeping.

Vanaf dat ogenblik moet de sporter in de wachtruimte onder visueel toezicht blijven.

Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden vanzelfsprekend aanvaard door de verantwoordeijke controlearts.

De sporter kan nadat de controlearts hiervoor de toestemming gaf, desgewenst een douche nemen onder toezicht van een chaperon.

In elk geval moet de sporter er voor zorgen dat iemand van het controleteam hem steeds visueel onder toezicht kan houden!

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.