Na de monsterneming

De controlearts vervolledigt het dopingcontrolformulier.
Op het dopingcontroleformulier worden volgende gegevens vermeld:

 1. informatie over de sporter: familienaam, voornaam, nationaliteit, sporttak, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, soort identificatiebewijs en documentnummer 
 2. oproeping
 3. informatie voor de analyse: de sportfederatie waarvan de sporter lid is, de datum van dopingcontrole, geslacht sporter, opdrachtnummer controle, codenummer van urinestaal, eventueel bijkomend staal en/of bloedstaal met uur van afname, volume urine en densiteit van de urine. 
  Verder wordt genoteerd of het gaat om een controle binnen of buiten wedstrijdverband. 
  Wanneer een tijdelijke bewaarset werd gebruikt worden het nummer van de tijdelijke bewaarset, het volume en het uur van verzegeling genoteerd.
  De geneesmiddelen en supplementen genomen gedurende de laatste week worden ook genoteerd. Eventuele TTN of doktersattesten worden ook vermeld.
  Bij bloedafnames wordt steeds genoteerd of er manifest bloedverlies en/of bloedtransfusies gebeurd zijn de laatste 6 maanden. Ook wordt genoteerd of de sporter op hoogte of in hypoxie heeft getraind of geslapen. Verder wordt ook aangegeven wanneer de laatste wedstrijd van de sporter was.
 4. bevestiging van de procedure voor het testen van urine en/of bloed.
  Alle opmerkingen over de procedure (door de sporter of de controlearts) worden hier genoteerd.

Als het ingevulde dopingcontroleformulier samen met de sporter is overlopen, wordt het dopingcontroleformulier (dat bestaat uit 4 exemplaren) ondertekend door de getuige van het urinestaal en/of de persoon die het bloedstaal afnam, de begeleidende persoon van de sporter en de controlearts.

proces-verbaal ondertekenen
proces-verbaal ondertekenen
proces-verbaal ondertekenen

De sporter tekent als laatste en krijgt één van de 4 exemplaren van het dopingcontroleformulier onmiddellijk mee.

De sporter tekent als laatste en krijgt één van de 4 exemplaren van het proces-verbaal van monsterneming onmiddellijk mee
De sporter tekent als laatste en krijgt één van de 4 exemplaren van het proces-verbaal van monsterneming onmiddellijk mee

Resultaat 

Binnen de 4 weken na de controle wordt het resultaat van de controle meegedeeld (per brief of email) aan de gecontroleerde sporter.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.