Wat zijn de rechten van de opgeroepen sporter?

De sporter heeft het recht zich te laten vergezellen door zijn wettelijke vertegenwoordiger of door een persoon naar keuze.

Bij controles binnen wedstrijdverband kan de sporter vragen om de staalname nog even uit te stellen om een identificatiebewijs met foto en zijn wettige vertegenwoordiger of persoon naar keuze te halen (hiervoor krijgt hij maximum één uur) of om redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop.

Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden vanzelfsprekend ook aanvaard door de veranwoordelijke controlearts.

Redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop zijn:

  • aan een overwinningsceremonie deelnemen
  • persverplichtingen nakomen
  • deelname aan andere wedstrijden binnen hetzelfde evenement
  • een cooling down uitvoeren
  • de nodige medische hulp krijgen

De sporter moet wel steeds onder visueel toezicht blijven!

Buiten wedstrijdverband kan de sporter vragen de staalname nog even uit te stellen om zijn trainingssessie af te werken, een identificatiebewijs met foto of zijn wettige vertegenwoordiger of persoon naar keuze te halen (hiervoor krijgt hij maximum één uur) of om de nodige medische hulp te krijgen. Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden vanzelfsprekend ook aanvaard door de verantwoordelijke controlearts.

Ook hier moet de sporter er voor zorgen dat hij/zij steeds onder visueel toezicht blijft!

Gezien de controlearts de onschendbaarheid van de privéwoning moet eerbiedigen, heeft de sporter bovendien het recht de controlearts de toegang tot zijn woning of verblijfplaats te weigeren. In dit geval zal de controle op een andere plaats gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld in een mobiel dopingcontrolestation of bij een arts of ziekenhuis in de buurt zijn.

Dit laatste belet echter niet dat de sporter onder permanent visueel toezicht van de controlearts moet blijven, en dus indien hij daarom wordt verzocht, in de wagen van de controlearts de verplaatsing zal moeten maken.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.