Cijfers & statistieken: 2008

Jaartotaal binnen wedstrijdverband

TOTAAL

Atypische bevinding

Afwijkende resultaten

Weigeringen

%Dopingpraktijken

1976

14

104

27

6,7%

Jaartotaal buiten wedstrijdverband

TOTAAL

Atypische bevinding

Afwijkende resultaten

Weigeringen

%Dopingpraktijken

666

9

2

3

0,75%

Een atypische bevinding betekent dat een verhoogde Testosterone/Epitestosterone verhouding werd vastgesteld. Verder onderzoek is hierbij nodig om na te gaan of deze verhoging te wijten is aan lichaamseigen of lichaamsvreemde factoren. Tot in 2007 werden deze resultaten bij de afwijkende analyseresultaten gevoegd. Vermits deze atypische bevindingen na verder onderzoek vaak aanleiding geven tot het negatief verklaren van de sporter (lichaamseigen factoren lagen aan de basis van de atypische bevinding) en in de WADA lijst 2008 voor het eerst onderscheid gemaakt wordt in een afwijkend en een atypisch analyseresultaat, zullen deze atypische bevindingen vanaf nu afzonderlijk worden weergegeven.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.