Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid van deze website

Momenteel worden heel wat inspanningen gedaan om deze website toegankelijk te maken. Hierbij worden de richtlijnen van AnySurfer gevolgd. Er werd een audit voor het bekomen van het AnySurfer-label aangevraagd.

 

Afdrukken

Wanneer de inhoud wordt afgedrukt via de standaard afdrukopdracht (dus niet bij een zogenaamde schermafdruk) wordt een printervriendelijke versie gegenereerd. Navigatie-elementen die enkel nuttig zijn op het scherm worden hierbij niet afgedrukt.

 

PDF-bestanden

In deze website wordt een ruim deel van de informatie als PDF-bestand aangeboden. We doen er zoveel mogelijk aan om die PDF-bestanden toegankelijk te maken. In een aantal gevallen echter worden de PDF-bestanden door externen aangeleverd (bijvoorbeeld rapporten van studies en onderzoeken) en bevatten ze grafieken en tabellen die niet converteerbaar zijn in tekst. Personen die de inhoud van deze documenten niet kunnen lezen, kunnen met ons contact opnemen.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.