Belangrijk om weten

Als je toestemming hebt gekregen om een verboden stof te gebruiken, is het belangrijk dat je die toestemming op zak hebt bij een dopingcontrole en dat je ze tijdens de controle aan de controlearts toont. Omdat controles altijd onaangekondigd gebeuren en je als sporter niet weet wanneer er dopingcontrole is, zorg je er voor dat je minstens op wedstrijden je toestemming kan voorleggen.

Weet dat een weigering na een retroactieve aanvraag (= weigering van een aanvraag nadat je een dopingcontrole hebt ondergaan) aanleiding geeft tot een disciplinair dossier.

Als de behandelende arts geneesmiddelen met verboden stoffen alleen maar voorschrijft als er geen andere therapeutische alternatieven zijn, zal dit probleem zich in principe niet stellen.

Het is belangrijk dat je TIJDENS de dopingcontrole ALLE recent (laatste 7 dagen) genomen geneesmiddelen (dus ook die waarvoor je een toestemming hebt) aan de controlearts meldt. Je kan alleen een retroactieve aanvraag doen voor het gebruik van geneesmiddelen waarvan je tijdens de dopingcontrole melding hebt gedaan. Wanneer een verboden stof in je urine wordt aangetroffen terwijl je geen geneesmiddelengebruik hebt opgegeven tijdens de dopingcontrole, zal GEEN retroactieve toestemming verleend worden.

Meld dus zeker aan je behandelende arts dat je sporter bent en eventueel op doping kan gecontroleerd worden. Weet immers dat een voorgeschreven geneesmiddel niet per definitie een toegelaten geneesmiddel is. De sporter is verantwoordelijk voor de producten (geneesmiddelen, supplementen, ) die hij/zij gebruikt en de sporter zal gesanctioneerd worden voor het gebruik van verboden stoffen.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.