Bevat het geneesmiddel een stof die op de dopinglijst staat?

Via "lijst geneesmiddelen" kan je van elk geneesmiddel dat in België geregistreerd is, bekijken of het al dan niet een verboden stof bevat en of hiervoor een toestemming vereist is.

Alle geneesmiddelen die vermeld staan in het gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie staan in de lijst vermeld. Maandelijks wordt deze lijst aangepast.

Let op! Niet elk product waaraan geneeskrachtige werking wordt toegeschreven is een officieel geneesmiddel en staat dus vermeld in de lijst met geneesmiddelen.

Ten behoeve van alle artsen en apothekers staat ook op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, www.bcfi.be, bij elk geneesmiddel dat een verboden substantie bevat een "D" van doping vermeld zodat de aandacht van de arts of apotheker hierop wordt gevestigd. Het is natuurlijk aan de sporter om zijn arts er op te wijzen dat hij regelmatig aan competitie doet.
Ook in het gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium wordt bij alle geneesmiddelen die een verboden stof bevatten een "D" vermeld.

Indien toch nog iets onduidelijk is, kan je je vraag per e-mail stellen aan dopinglijn@vlaanderen.be.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.