Wat moet ik doen als mijn geneesmiddel een stof bevat die op de dopinglijst voorkomt?

Neemt nooit op eigen initiatief geneesmiddelen, maar alleen als een arts ze je voorschrijft. Een geneesmiddel met een verboden stof in, neem je alleen als het echt nodig is en als je met je arts de mogelijkheid van een andere behandeling hebt uitgesloten.

Als je volgens je arts toch het geneesmiddel met de verboden stof moet nemen, heb je 2 mogelijkheden:

 

  • Je vraagt een "toestemming wegens therapeutische noodzaak" aan zodra je een geneesmiddel wordt voorgeschreven waarin een verboden stof zit. Je gebruikt het product niet vooraleer je de toestemming krijgt, tenzij in uitzonderlijke noodgevallen.
  • Je vraagt een attest aan je arts, zodat je dit kan voorleggen bij een eventuele dopingcontrole. Weet wel dat je dan verplicht bent om na een dopingcontrole een toestemming te vragen voor de verboden stof (zonder enige garantie dat de toestemming wordt gegeven)(= retroactieve aanvraag). Een retroactieve aanvraag kan enkel voor geneesmiddelen waarvan je het gebruik bij de dopingcontrole hebt vermeld (en genoteerd op je dopingcontroleformulier).

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.