Wat zijn de criteria waarmee de TTN-commissie rekening moet houden bij het beoordelen van een aanvraag?

De toestemming wegens therapeutische noodzaak kan enkel worden verleend indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden en criteria:

  1. er bestaat geen ander redelijk therapeutisch alternatief voor het geneesmiddel met de verboden stof;
  2. de gezondheid van de sporter wordt geschaad als het geneesmiddel met de verboden stof niet zou worden gebruikt;
  3. het prestatievermogen van de sporter mag na genezing door het gebruik van het geneesmiddel met de verboden stof niet hoger liggen dan het prestatievermogen bij de aanvang van de ziekte. Het gebruik van enige verboden stof of verboden middel om laagnormale waarden van enig endogeen hormoon te verhogen wordt niet als een aanvaardbare therapeutische ingreep beschouwd;
  4. de noodzaak voor het gebruik van het geneesmiddel met de verboden stof is niet het gevolg, deels of volledig, van voormalig niet-therapeutisch gebruik van een verboden stof of een verboden methode;
  5. de sporter kreeg nog geen weigering van een andere commissie voor eenzelfde therapeutisch gebruik van een verboden stof.

Een toestemming wegens therapeutische noodzaak kan nooit retroactief gegeven worden. Op deze regel zijn twee uitzonderingen: 

  1. als een spoedbehandeling of behandeling van een acute medische aandoening in hoogst uitzonderlijke gevallen noodzakelijk bleek;
  2. als de sporter geen elitesporter is.

De TTN-commissie hanteert bij een retroactieve aanvraag eveneens de bovenstaande criteria om na te gaan of een toestemming kan verleend worden.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.