Is mijn TTN-aanvraag volledig?

Checklist

1. Is het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend door de arts en de sporter?
2. Voor astma:

a. Is er een TTN nodig? Opgelet: salmeterol, salbutamol, formoterol en corticosteroïden via inhalatie zijn toegelaten in therapeutische dosis. Het volstaat dat de sporter het gebruik ervan minstens meldt aan de controlearts bij een eventuele dopingcontrole. De controlerende antidopingorganisatie zal nagaan of de gevonden concentratie in de urine kan stroken met het vermelde therapeutisch gebruik.

b. Is er een recent pneumologisch verslag (max. 1 jaar oud) toegevoegd?

c. Zijn de details en flow/volumecurves van de reversibiliteit- of provocatietests bijgevoegd?

3. Voor andere aandoeningen:

a. Is alle klinische informatie en zijn alle onderzoeken waaruit de aandoening blijkt toegevoegd?
b. Is wanneer er toegelaten alternatieven zijn, het bewijs toegevoegd dat deze toegelaten alternatieven niet werkzaam zijn en dat gebruik van verboden stoffen noodzakelijk is?

4. Indien het antwoord op bovenstaande vragen steeds JA is, is uw aanvraag volledig en kan ze aan de TTN-commissie bezorgd worden.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.