Binnen wedstrijdverband

bij individuele sporten: onmiddellijk na de wedstrijd wordt de sporter door iemand van het controleteam (controlearts of chaperon) opgeroepen voor dopingcontrole.
De kennisgeving wordt overhandigd en getekend door oproeper en sporter. De oproeper of iemand van zijn collega's zal de opgeroepen sporter permanent onder visueel toezicht houden tot de dopingcontrole is beëindigd. De oproeper is van hetzelfde geslacht als de sporter. De sporter begeeft zich onmiddellijk naar het dopingcontrolestation. De sporter kan vragen om de dopingtest nog even uit te stellen om een identificatiebewijs met foto te halen of zijn wettige vertegenwoordiger of een andere volwassen persoon naar keuze te halen (hiervoor krijgt hij maximum één uur) of om redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop.

Redenen die verband houden met het normale wedstrijdverloop zijn:

  • aan een overwinningsceremonie deelnemen
  • persverplichtingen nakomen
  • deelname aan andere wedstrijden binnen hetzelfde evenement
  • een cooling down uitvoeren
  • de nodige medische hulp krijgen

Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden vanzelfsprekend ook gerespecteerd.

In elk geval moet de sporter er voor zorgen dat de chaperon hem visueel onder toezicht kan houden!

In het dopingcontrolestation wordt voor de opgeroepen sporters drank voorzien. Sporters kunnen na akkoord van de controlearts desgewenst en onder toezicht een douche nemen.
De staalname (urine en/of bloed) gebeurt zoals beschreven in dopingtest met urinestaal en dopingtest met bloedstaal.
Bij individuele sporten wordt in principe per gecontroleerde sporter één chaperon voorzien om de sporter tot in het dopinglokaal te begeleiden.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.