Een overtreding: wat nu?

Als er aanwijzingen of vermoedens zijn van een dopingpraktijk, wordt een disciplinair dossier opgesteld.

De elitesporter die positief test op een verboden stof, heeft het recht een tegenanalyse op eigen kosten aan te vragen. Indien bij een elitesporter de aanwezigheid of gebruik van een van volgende verboden stoffen of methoden wordt vastgesteld, betekent dit een onmiddellijke schorsing:

 • anabole middelen;
 • hormonen en aanverwante stoffen;
 • agentia die een of meer myostatinefuncties veranderen;
 • sommige stimulantia;
 • bloeddoping;
 • kunstmatige verhoging van de opname, het transport of de afgifte van zuurstof;
 • bedrog of poging tot bedrog bij om het even welk onderdeel van de dopingcontrole;
 • intraveneuze infusen;
 • genetische doping;
 • achtereenvogens afname, manipulatie en opnieuw toedienen van eender welke hoeveelheid volbloed in de bloedsomloop;
 • ook bij weigering om een monster te laten afnemen en bij bezit van verboden stoffen en/of methoden volgt onmiddellijke schorsing.

Tijdens deze voorlopige schorsing mag de sporter aan geen enkele wedstrijd deelnemen die voorafgaat aan de definitieve uitspraak van het bevoegde disciplinair orgaan.

Voor andere verboden stoffen of methoden geldt geen onmiddellijke schorsing.

Een disciplinair dossier van een elitesporter zal behandeld worden door een privaatrechterlijk disciplinair orgaan van de sportfederaties.

Tegen beslissingen van dit disciplinair orgaan kan in beroep gegaan worden bij het Tribunal Arbitral du Sport (TAS) in Lausanne. Dit beroep kan ingesteld worden door de sporter, de Vlaamse overheid, het WADA, het IOC of IPC en de betrokken internationale sportfederatie.

Momenteel zijn er 2 disciplinaire organen voor elitesporters:

 • het Vlaams Doping Tribunaal waarbij ongeveer alle federaties die elitesporters hebben, aangesloten zijn.
 • De disciplinaire commissie van de Wielerbond die de disciplinaire dossiers van elitesporters wielrennen zal behandelen.

Een elitesporter die verdacht wordt van een dopingpraktijk zal zich dus voor het Vlaams Dopingtribunaal of (voor de wielrenners) bij de disciplinaire commissie van de KBWB moeten verantwoorden en niet langer bij de disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.