Elitesporters mogen alleen geneesmiddelen waarin een verboden stof zit, nemen als ze hiervoor over een geldige TTN beschikken.

Enkel in medische noodgevallen kunnen elitesporters een retroactieve aanvraag (nadat ze het geneesmiddel al namen of toegediend kregen) indienen.

Elitesporters die behoren tot de geregistreerde doelgroep (RTP: registered testing pool) van hun internationale federatie of deelnemen aan wedstrijden die door hun internationale federatie als van internationaal niveau zijn aangeduid, vragen hun toestemming aan via hun internationale federatie.

Andere elitesporters richten hun aanvraag (via hun nationale federatie) tot de TTN-commissie van de Vlaamse overheid.

 Alle informatie over je aanvraag vind je onder TTN.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.