Enkele veelgestelde vragen

Alles weergeven / Alles verbergen

fold faq

Hoe kan ik dit het best praktisch aanpakken?

Elitesporter categorie A:

Na het aanmaken van je profiel met postadres, verblijfplaatsen, trainingslocaties, en wedstrijdlocaties, ga je volgt te werk:

 1. Elke drie maanden voert u voor elke dag van dat trimester een verblijfplaats en timeslot van één uur in. U voert ook uw belangrijkste wedstrijden voor dat trimester in. Zorg ervoor dat u voor elke dag een locatie die als verblijfplaats is aangemaakt (oranje balkje), hebt ingevuld. Opgelet: de verblijfplaats is de plaats waar je je 's avonds te slapen legt.
 2. Wekelijks (bijvoorbeeld op zondagavond) kijkt u na of de al ingegeven informatie voor de volgende week nog klopt (als dat niet het geval is, corrigeert u die) en vult u de geplande trainingen en wedstrijden voor de volgende week in.
 3. Als er in de loop van de week iets verandert (als bijvoorbeeld de. training wordt uitgesteld wegens het slechte weer), noteert u dat onmiddellijk in ADAMS.

Elitesporter categorie B:

 1. Elke 3 maanden voert u voor het komende trimester:
  - alle belangrijke wedstijden in
  - voor de dagen dat er geen wedstrijd is: één of meerdere trainingen per dag
  - voor de dagen dat er geen wedstrijd of training is: je verblijfplaats
 2. Wekelijks (bijvoorbeeld op zondagavond) kijkt u na of de al ingegeven informatie voor de volgende week nog klopt en corrigeer je de trainingen, wedstrijden en verblijfsgegevens zo nodig
 3. Als er in de loop van de week iets verandert (als bijvoorbeeld de training wordt uitgesteld wegens het slechte weer), noteert u dat onmiddellijk in ADAMS.

Elitesporter categorie C:

 1. De ploegverantwoordelijke bezorgt de volledige spelerslijst met identificatie en contactgegevens alsook de gewoonlijke verblijfplaats van zichzelf en alle spelers aan het NADO. Van elke wijziging in deze lijst brengt hij het NADO onmiddellijk op de hoogte. 
 2. Elke 3 maanden voert de ploegverantwoordelijke voor het komende trimester:
  - alle belangrijke wedstijden in
  - voor de dagen dat er geen wedstrijd is: één of meerdere trainingen per dag
 3. Wekelijks (bijvoorbeeld op zondagavond) kijkt hij na of al de ingegeven informatie voor de volgende week nog klopt en corrigeert hij de trainingen en wedstrijden zo nodig
 4. Als er in de loop van de week iets verandert (als bijvoorbeeld de training wordt uitgesteld wegens het slechte weer), wijzigt hij dat onmiddellijk in ADAMS.
fold faq

Wat als de dopingcontroleur mij niet kan bereiken op de door mij aangegeven verblijfplaats?

Er is een verschil wanneer de controlearts je niet kan bereiken tijdens de 60 minuten die je zelf hebt opgegeven als periode waarop je beschikbaar bent voor de dopingcontrole, of tijdens de overige 23 uur van de dag.

 1. Je bent niet beschikbaar tijdens je zelf gekozen 1-uurtijdslot:
  Het is absoluut noodzakelijk dat u tijdens het uur dat u zelf hebt opgegeven, ter plaatse aanwezig bent en ervoor zorgt dat de controlearts onmiddellijk visueel contact met u kan maken. Als dat niet het geval is, zal de controlearts een verslag van schijnbaar gemiste test opmaken. Met onmiddellijk visueel contact wordt bedoeld: als de controlearts bij u aanbelt voor een thuiscontrole, doe je zelf de deur open of kom je in elk geval onmiddellijk tot bij de controlearts. Als je aan het sporten bent, ziet de controlearts u terwijl je aan het trainen bent, bijvoorbeeld op de atletiekpiste of in de zaal. Als de controlearts tijdens het 1-uurtijdslot de sporter niet kan bereiken, zal de controlearts 5 minuten voor het einde van het 1-uurtijdslot hem/haar telefonisch trachten te contacteren.
   
  Dit betekent dat:
   
  1.de controlearts hiervan een verslag zal opmaken (wegens het niet onmiddellijk bereikbaar en beschikbaar zijn voor dopingcontrole).
  2.de controle per definitie aangekondigd zal gebeuren.
 2. Je bent niet beschikbaar tijdens de andere 23 uur van de dag
  U geeft zo precies mogelijk het tijdstip en de plaats van al uw trainingen op. Als de controlearts op uw trainings- of verblijfplaats aankomt en u blijkt niet ter plaatse te zijn, zal de controlearts beslissen of hij je al dan niet telefonisch tracht te bereiken. Wanneer u niet op de aangegeven trainingsplaats aanwezig bent, zal een verslag gemaakt worden en zal u om uitleg gevraagd worden. Als het gaat om een onvoorziene wijziging, zal geen "niet-nakoming" (categorie B of C) of aangifteverzuim (categorie A) worden aangerekend. Als het om een te voorziene wijziging gaat (u traint bv. in een ander land), zal wel een "niet-nakoming" (categorie B of C) of aangifteverzuim (categorie A) worden aangerekend.
fold faq

Moet ik meedelen wanneer ik bvb. naar de bioscoop of op restaurant ga?

Nee, alleen de trainingen en wedstrijden moet u meedelen. Als de controlearts tijdens uw bioscoop- of restaurantbezoek op uw verblijfplaats aankomt en vaststelt dat u er niet bent, zal de controle niet doorgaan.

Vanzelfsprekend staat het u vrij om uw bioscoopbezoek of andere periodes waarin u niet of moeilijk bereikbaar bent (bijvoorbeeld een begrafenis), toch in ADAMS in te geven. Dan kan de controlearts daarmee rekening houden en u op dat ogenblik niet komen storen.

fold faq

Kan ik volstaan met de volgende informatie in te voeren: training van 8u. tot 20u., juiste locatie afhankelijk van de weersomstandigheden?

Nee. Het gebeurt zelden of nooit dat een training 12 uur duurt. U moet uw trainingsuren en plaatsen (zwembad, piste, sportzaal,...) zo precies mogelijk opgeven. Bij langeafstandslopen of fietsen vermeldt u de vertrek- en aankomstplaats van de training en ook het geschatte vertrek- en aankomstuur.

fold faq

Waarom belt de controlearts mij niet op om een dopingcontrole af te spreken?

Dopingcontroles gebeuren bij voorkeur onaangekondigd. Dat betekent dat u vanaf het ogenblik dat u weet dat u een dopingtest moet ondergaan tot het ogenblik dat de dopingtest is beëindigd, onder toezicht moet blijven van de controlearts of de hem vergezellende chaperon. Telefoneren en afspreken dat 30 minuten later een controle zal worden uitgevoerd, maakt een dopingcontrole aangekondigd. Sporters die vals willen spelen, krijgen zo de kans om dat ook effectief te doen. Dopingcontroles moeten alle bedrog uitsluiten.

fold faq

Wat zijn de regelmatige activiteiten die ik moet aangeven?

Het zijn de activiteiten of gebeurtenissen die geregeld of volgens een vast patroon terugkeren. U moet minstens al uw trainingen aangeven. U vermeldt de plaats van de training en het tijdstip waarop die training begint en eindigt. Als u bijvoorbeeld halftijds werkt of les volgt, kunt u dat ook aangeven. In de regel worden dopingcontroles op uw werk of studieplaats vermeden. U kunt eventueel ook steeds vermelden of een controle al dan niet mogelijk is op dat ogenblik en op die plaats.

fold faq

Kan ik mijn verblijfsgegevens per sms wijzigen?

Een nieuwe SMS functie is toegevoegd aan ADAMS. Wanneer er geen internet voorhanden is, kan u de verblijfsgegevens aanpassen via GSM of PDA.

Hoe gaat u te werk?

 • Voer onder in het scherm "Mijn Profiel" onder de beschrijving "contact bijzonderheden" uw GSM nummer in ( vorm +32...), selecteer "mobiel" bij "type telefoon" en vink "gebruik SMS" aan. Sla alles op.
 • Een knop "testaansluiting" verschijnt. Wanneer u hierop klikt, ontvangt u een SMS met de vraag een code bestaande uit 3 cijfers te Sms'en naar +44 7781 480710 (0,40 Euro/sms). U krijgt slechts 24u de tijd om deze boodschap uit te voeren, later moet een nieuwe testaanvraag gebeuren.
 • Wanneer de configuratie met de code bevestigd is, zal "test OK" naast testaansluiting verschijnen. Dit gebeurt mogelijks met enige vertraging.
 • Via telefoonnummer toevoegen kan u tot 3 nummers invoeren. Elk GSM-nummer moet afzonderlijk bevestigd worden. Voor elk GSM-nummer moet bovenstaande werkwijze gevolgd worden.
 • Uw GSM-nummer(s) is nu aan uw ADAMS-profiel gelinkt.
 • Maak een SMS op met vermelding van de wijziging en verzend het bericht naar +44 7781 48071.
 • Het bericht wordt automatisch als bijlage aan uw kalender toegevoegd. (let op: mogelijks enige vertraging!) en is bijgevolg zichtbaar voor de controle-instanties.
 • Wanneer u zich nadien via een computer aanmeldt in ADAMS, zal gevraagd worden het gewijzigde kwartaal, ter bevestiging, opnieuw in te dienen.

 

Enkele bemerkingen:

 • Dit systeem mag enkel gebruikt worden om aanpassingen door te geven wanneer geen internet voorhanden is.
 • Een SMS kan slechts aangewend worden om wijzigingen aan eerder ingediende kwartalen te melden. Het blijft noodzakelijk om de kwartalen via de computer door te geven.
 • De prijs per bericht bedraagt ongeveer €0,40/SMS.
 • ADAMS geeft in zijn bijlage het Canadese uur van verzenden weer! Het effectieve Belgische verzenduur is 6 uur later!!!

 

Voorbeeld:

From: 32................
To: 447781480710
Provider date: 13-Feb-2009 02:03 Canadese tijd (GMT-5) -> SMS verzonden op 13-Feb-09 om 08:03 Belgische tijd (GMT+1)!!!
Content: 13/02/2009 Testfold faq

Wat als ik nog vragen heb?

Als u na het doornemen van de ADAMS-handleiding nog vragen of problemen hebt, kunt u bellen naar 02 553 68 79 of mailen naar elitesporter@nado.vlaanderen

U kunt ook een persoonlijke begeleiding vragen: we ontvangen u dan in onze kantoren en leggen u stap voor stap uit hoe u ADAMS moet gebruiken zodat u vlot uw verblijfsgegevens kunt indienen en wijzigen. Als u graag zo een persoonlijke begeleiding wilt krijgen, kunt u een afspraak maken via het bovenstaande telefoonnummer.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.