Wat gebeurt er als ik mijn verblijfsgegevens niet tijdig, correct en volledig inbreng in de databank ADAMS?

Categorie A

Als elitesporter categorie A, bent u verplicht om elke drie maanden aangifte te doen van uw verblijfsgegevens. Daarnaast bent u verplicht ervoor te zorgen dat de gegevens steeds up-to-date zijn. Dat betekent dat u aan NADO Vlaanderen, via de databank ADAMS, moet meedelen waar u tijdens het komende kwartaal zult wonen, trainen en aan wedstrijden deelnemen. Op die manier is het mogelijk om je op elk ogenblik tijdens dat kwartaal te lokaliseren voor een dopingtest.

Als u verzuimt om tijdig uw verblijfsgegevens te verstrekken of als vastgesteld wordt dat de ingevoerde gegevens niet correct of onvolledig zijn, kan dit aanleiding geven tot de vaststelling van een mogelijk aangifteverzuim.
Als je binnen het dagelijkse tijdsbestek van 60 minuten dat je hebt gekozen, niet op de aangegeven plaats aanwezig bent zal een verslag van een schijnbaar gemiste dopingcontrole opgesteld worden door de controlearts.
Elke combinatie van drie gemiste controles of aangifteverzuimen in een periode van achttien maanden zal tot gevolg hebben dat er een disciplinair dossier wegens dopingpraktijken over u zal worden opgesteld.

Categorie B

Als elitesporter categorie B ben je verplicht om al je trainingen en wedstrijden op te geven (met exacte locatie en begin- en einduur) en de dagen waarop je niet traint of aan een wedstrijd deelneemt, je verblijfplaats (plaats waar je je te slapen legt).

Als je deze gegevens niet of onvolledig doorgeeft of niet aanwezig ben op een aangegeven plaats, zal de controlearts een verslag van mogelijke "niet-nakoming" opmaken.

Wanneer deze "niet-nakoming" wordt bevestigd en je wordt binnen de 12 maanden nogmaals op een "niet-nakoming" betrapt, zal je naar categorie A worden verwezen met alle verplichtingen vandien.

Categorie C:

Als de ploegverantwoordelijke de gevraagde gegevens (alle ploegactiviteiten) niet of onvoldoende doorgeeft kan de hele ploeg of bepaalde spelers naar categorie A of B verwezen worden (bij 2 "niet-nakomingen" binnen een periode van 12 maand).

Als bepaalde spelers niet aanwezig zullen zijn bij een ploegactiviteit moet de ploegverantwoordelijke dit duidelijk aangeven bij de verblijfsgegevens. Als een controlearts bv. vaststelt dat bepaalde spelers niet aanwezig zijn bij een ploegactiviteit (en dit niet vooraf werd aangegeven door de ploegverantwoordelijke) zal de controlearts een verslag van mogelijke "niet-nakoming" opstellen ten aanzien van deze spelers. Als één en dezelfde speler 2 niet-nakomingen binnen een periode van 12 maanden laat optekenen zal hij verwezen worden naar categorie A of B en dus individuele verblijfsgegevens moeten invullen. 

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.