Wat zijn de verplichtingen van een elitesporter?

Als elitesporter hebt u de volgende verplichtingen:

  1. Afhankelijk van welke sportdiscipline je beoefent, moet je verblijfsgegevens invoeren. Zie rubriek "Welke gegevens moet ik invoeren?".
  2. Als u om medische redenen medicatie moet nemen die een of meer verboden stoffen bevat, mag u die medicatie pas innemen nadat u toestemming hebt gekregen van een TTN-commissie. Als elitesporter moet u die toestemming vragen aan uw internationale of nationale sportfederatie. Retroactieve aanvragen (nadat u het geneesmiddel al hebt gebruikt) zijn dus niet mogelijk voor elitesporters, behalve in medische noodsituaties.
  3. Dopingpraktijken van elitesporters worden in eerste aanleg behandeld door het disciplinair orgaan van hun sportvereniging. Tegen een beslissing van dit orgaan kan beroep aangetekend worden. Zowel de elitesporter zelf, alsook de Vlaamse regering, het WADA, het IOC of IPC en betrokken (nationale of internationale) sportfederatie hebben het recht om beroep in te stellen. Het finale beroepsorgaan voor elitesporters is het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne (TAS of CAS).

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.