Kan ik betwisten dat ik elitesporter ben?

Een elitesporter wordt door zijn sportfederatie op de hoogte gebracht dat hij als elitesporter wordt beschouwd. Voor elitesporters gelden een aantal verplichtingen, zoals het vooraf aanvragen van een TTN voor het gebruik van verboden stoffen en, mogelijks, meedelen van verblijfsgegevens in de databank ADAMS.

Je bent elitesporter van zodra je voldoet aan één van de voorwaarden van artikel 2, 10° van het antidopingdecreet van 25 mei 2012.  Voor alle duidelijkheid zal je sportfederatie je ervan inlichten wanneer dit volgens haar het geval is.

Indien je verblijfsgegevens (“whereabouts”) moet invullen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden door NADO Vlaanderen.  De verplichting om verblijfsgegevens in te vullen gaat in vanaf de door NADO Vlaanderen aangegeven datum en duurt tot de door NADO Vlaanderen aangegeven datum.

Ook je internationale federatie kan je verplichten verblijfsgegevens in te vullen.

Of  NADO Vlaanderen je al dan niet verplicht verblijfsgegevens in te vullen, staat los van het feit of je al dan niet verplicht bent je verblijfsgegevens in te vullen voor je internationale federatie.

 

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.