Sitemap|Contact|
A- A+
 • Elitesporters en ADAMS
  • Wie is elitesporter?
   • Wat is een elitesporter?
   • Kan ik betwisten dat ik elitesporter ben?
  • Verblijfsgegevens in ADAMS
  • Handleidingen & documenten ivm ADAMS
  • TTN
  • Dopingcontroles
  • Biologisch paspoort
  • Een overtreding: wat nu?
 • verplichte bekendmaking uitsluitingen
 • Niet-elitesporters
 • Minderjarigen
 • Sportfederaties en clubs
 • Vernieuwd Vlaams antidopingbeleid
 • Antidopingcharter sportarts
 • Antidopingcharter fitnessorganisaties

Wat is een elitesporter?

Elitesporters zijn sporters van nationaal of internationaal niveau. 

Elitesporter van internationaal niveau is elke sporter die deelneemt aan wedstrijden van internationaal niveau.  Wie deze sporters concreet zijn, wordt bepaald door elke internationale federatie afzonderlijk.  Dit kan zowel de top 50 als de top 10 van de wereldranglijst zijn.

Elitesporter van nationaal niveau is elke sporter die volgens zijn nationale antidopingorganisatie (NADO) van nationaal niveau is. 

In België zijn er vier NADO’s (één per Gemeenschap en één voor Brussel), maar wat nationaal niveau betreft, hanteren allen dezelfde definitie.  In Vlaanderen is deze definitie opgenomen in artikel 2, 19° van het antidopingdecreet, dat bepaalt:

Elitesporter van nationaal niveau: elke sporter van wie de internationale federatie de Code ondertekend heeft en deel uitmaakt van de olympische of paralympische beweging of erkend is door het Internationaal Olympisch Comité of Internationaal Paralympisch Comité of lid is van Sport Accord, die geen elitesporter van internationaal niveau is, en die aan een of meer van de volgende criteria voldoet:
a) hij neemt regelmatig deel aan internationale wedstrijden van hoog niveau;
b) hij beoefent zijn sportdiscipline als voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste categorie of de hoogste nationale competitie van de betreffende discipline;
c) hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan een of meer van de volgende evenementen in de hoogste competitiecategorie van de desbetreffende discipline: Olympische Spelen, Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen;
d) hij neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van de ploegen die aan de competitie deelnemen, bestaat uit sporters als vermeld in punt a), b) of c);

Wie deze personen concreet zijn in Vlaanderen, is het voorwerp van overleg tussen NADO Vlaanderen en de Vlaamse sportfederaties.

Onthoudt dat hoewel de term “elitesporter” slaat op sporters van hoog (d.w.z. nationaal of internationaal) niveau, het al dan niet elitesporter zijn geen verband houdt met het statuut van topsporter, de erkenning van een sport of financiële ondersteuning van een sporter.

Of een sporter al dan niet als elitesporter moet worden beschouwd, heeft enkel belang in het kader van de antidopingregelgeving.

Log in op het extranet »

Ga naar...

 • Cijfers en statistieken
 • Links
 • FAQ
 • Bestellen
 • Regelgeving
 • Video

Nieuws

29 augustus 2018


 • Play True Day: allemaal samen voor een dopingvrije sport!
   
  Tijdens het weekend...

23 juli 2018

 • Het Wereldantidopingagentschap (WADA) moedigt alle landen aan om een Play True Day te...

03 april 2018

 • NADO Vlaanderen is op korte termijn en voor onmiddellijke aanstelling op zoek naar:...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.