Een overtreding: wat nu?

Als een minderjarige sporter een dopingpraktijk begaat (positief analyseresultaat, fraude of poging tot fraude, weigeren van de controle, ...) wordt een disciplinair dossier samengesteld. Dit wordt behandeld  door de disciplinaire commissie tijdens een hoorzitting.

De minderjarige mag zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat en/of zijn ouders of voogd(en). Daarnaast mag hij zich laten bijstaan, maar niet vertegenwoordigen, door een arts.

Als de minderjarige sporter nog geen vijftien jaar is, worden enkel de ouders of voogd(en) uitgenodigd op de zitting van de disciplinaire commissie. De sporter wordt in dit geval wel in kennis gesteld van de zitting en heeft het recht gehoord te worden op eigen verzoek.

Als de minderjarige sporter ouder is dan vijftien, wordt hij samen met zijn ouders of voogd(en) uitgenodigd op de zitting van de disciplinaire commissie.

Als de sporter en/of zijn ouders geen Nederlands spreken of verstaan, kunnen zij zich door een tolk laten bijstaan.
Indien de sporter en zijn ouders of voogd(en) onmogelijk op de zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen zij uitstel vragen aan de voorzitter van de disciplinaire commissie.
Indien de sporter en zijn ouders of voogd(en) niet opdagen zonder voorafgaande verwittiging (vragen van uitstel), kan de disciplinaire commissie het dossier bij verstek behandelen.

Ten laatste 2 weken na de hoorzitting neemt de disciplinaire commissie een beslissing, die via aangetekende brief aan de sporter en zijn ouders of voogd(en) wordt bezorgd.
Sancties bestaan uit een verbod om aan sportmanifestaties deel te nemen en naast de controle- en procedurekosten, een administratieve geldboete, die kan oplopen tot 25.000 euro. Sancties worden genomen in overeenstemming met de WADA-code.

Tegen een beslissing genomen bij verstek (de sporter en zijn ouders of voogd waren niet aanwezig op de hoorzitting) kunnen de sporter en zijn ouders of voogd(en) verzet aantekenen. Wanneer verzet wordt aangetekend (bij de voorzitter van de disciplinaire commissie), zal het dossier opnieuw door de disciplinaire commissie behandeld worden.

Wanneer een minderjarige sporter en zijn ouders of voogd(en) niet akkoord gaat met de beslissing van de disciplinaire commissie, kunnen zij beroep aantekenen bij de voorzitter van de disciplinaire raad. Dit orgaan bestaat, net zoals de disciplinaire commissie, uit 3 leden en een secretaris. Ook hier gelden dezelfde regels als bij de disciplinaire commissie (laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat, laten bijstaan door tolk of arts, vragen van uitstel, beslissing max. 2 weken na hoorzitting, ...).

Tegen de beslissingen van de disciplinaire raad kan een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing worden ingesteld bij de Raad van State.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.