Sitemap|Contact|
A- A+
 • Elitesporters en ADAMS
 • verplichte bekendmaking uitsluitingen
 • Niet-elitesporters
 • Minderjarigen
 • Sportfederaties en clubs
  • Rechten i.v.m. dopingbestrijding
  • Verplichtingen i.v.m. dopingbestrijding
 • Vernieuwd Vlaams antidopingbeleid
 • Antidopingcharter sportarts
 • Antidopingcharter fitnessorganisaties

Rechten i.v.m. dopingbestrijding

Het Antidopingdecreet bepaalt dat zowel de Vlaamse Gemeenschap, de (inter)nationale sportfederaties als het WADA in Vlaanderen controles kunnen uitvoeren. Sportfederaties hebben hier rechten, maar moeten zich evenzeer rekenschap geven van verplichtingen die mogelijks vanuit de internationale sportfederatie worden opgelegd.

Het initiatiefrecht van federaties inzake dopingcontroles

Elke sportfederatie heeft het recht om voor, tijdens of na sportactiviteiten dopingcontroles te laten uitvoeren. Elke sportfederatie kan ook op elk ogenblik (los van enige wedstrijd of voorbereiding) haar sporters controleren op doping.
Voor alle duidelijkheid: dopingcontroles zijn pas rechtsgeldig indien zij gebeuren onder de verantwoordelijkheid van erkende controleartsen, eventueel bijgestaan door chaperons, en beroep gedaan wordt op een WADA-geaccrediteerd controlelaboratorium en mits inachtneming van de procedure die het decreet en uitvoeringsbesluit voorschrijven.
De benodigdheden voor de monsterneming worden, op vraag van de sportfederatie ter beschikking gesteld door de administratie tegen kostprijs.

A.Controles binnen wedstrijdverband

NADO Vlaanderen moet van deze controles minstens 2 weken voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte worden gebracht, zodat ze daar rekening mee kan houden bij het plannen van haar eigen controles en eventueel toezicht kan uitoefenen op deze dopingcontroles.
De sportfederatie die een dopingcontrole plant, stelt een opdracht tot dopingcontrole op voor de controlearts en een analyseopdracht voor het controlelaboratorium en stuurt hiervan een afschrift naar NADO Vlaanderen (Vlaamse overheid, NADO Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel) of mailt het naar info@nado.vlaanderen.
De kosten voor deze controles (controleartsen, laboanalyses, ... ) zijn volledig voor de aanvrager.
Onmiddellijk na elke controle binnen wedstrijdverband in opdracht van de federatie, moet via de controlearts een afschrift van het dopingcontroleformulier aan NADO Vlaanderen worden bezorgd. Een afschrift van het verslag over de analyse van de monsters door het controlelaboratorium moet binnen de tien dagen na ontvangst door de sportfederatie aan NADO Vlaanderen (Vlaamse overheid, NADO Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel) gezonden worden.

B. Controles buiten wedstrijdverband

Deze moeten niet op voorhand gemeld worden aan de administratie. De sportfederatie bezorgt wel de administratie de nodige gegevens (soort controle, controlearts, chaperon, controlelabo) van de dopingcontrole uiterlijk 4 dagen nadat de controle heeft plaatsgehad.

Contactgegevens

Als sportfederatie kunt u met vragen over het organiseren of aanvragen van dopingcontroles terecht bij de coördinerende arts dopingcontroles van NADO Vlaanderen, Dr. Hans Cooman.

NADO Vlaanderen
Dr. Hans Cooman – Coördinerend arts dopingcontroles
Arenbergstraat 5 - 1000 Brussel
Tel : 02 553 34 83 / 0473 92 57 32 (dagelijks tussen 08.00u en 22.00u)
E-mail: hans.cooman@nado.vlaanderen 
Of
Algemeen telefoonnummer NADO: 02 553 35 37 (kantooruren)
Algemeen E-mailadres NADO: info@nado.vlaanderen

Gids voor sportfederaties - dopingpreventie

Log in op het extranet »

Ga naar...

 • Cijfers en statistieken
 • Links
 • FAQ
 • Bestellen
 • Regelgeving
 • Video

Nieuws

29 augustus 2018


 • Play True Day: allemaal samen voor een dopingvrije sport!
   
  Tijdens het weekend...

23 juli 2018

 • Het Wereldantidopingagentschap (WADA) moedigt alle landen aan om een Play True Day te...

03 april 2018

 • NADO Vlaanderen is op korte termijn en voor onmiddellijke aanstelling op zoek naar:...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.